State Morcha

Smt. Maya Naroliya
Mahila Morcha

9424434911, 9993906387

Shri Vaibhav Pawar
Yuva Morcha

+919425843703, 22.05592, 79.6847

Shri Darshan Singh Choudhary
Kisan Morcha

9685073504, 9993906387

Dr. Kailash Jatav
S.C. Morcha

9425863883, 9425863883

Shri Kalsingh Bhabar
S.T. Morcha

9425101075, 9630164700

Shri Narayan Singh Kushwaha
OBC Morcha

Shri M. Aizaz Khan
Minority Morcha